Argief

Kursusse

VerslagMessiasMei18

BerichtCantareFeb18

VerslagSchuetz17

VerslagRequiemMaart17

VerslagSangJan17

VerslagKantatesOkt17

JohannespassieMaart16

VerslagSchuetzFeb16

VerslagSchuetzAug15

De Profundis Clamavi 2013

Sangmeestersklasse Cramer 2012

Fagottissimo 2011

LOrfeo2012

Motettenchorreise 2010

Trio d'Anches 2010

Winterreise en Schuetz Exequien 2013

Barok strykerskursus 2009

Barokprojek 2012

Barokprojek 2011

De Meulder 2012

Lohmann  2010

Acis&Galatea 2010

Luitkursus 2012

Luitkursus 2010

Barokstrykerskursus 2008

Artikel in Pro Musica Sacra 2004 (Duits)

 

 

 

Nuus

Vierling boklammers (Augustus 2016)

Sedert 2012 bevind 'n kudde van inheemse veldbokke hulle op Deelfontein. Die onmiddellike doelwit was om bokmelk vir eie gebruik te voorsien en later uit oortollige produksie kaas te maak. Om die diere op die plaas te hou het geblyk 'n groot uitdaging en langdurige stryd te wees, maar intussen is die noordelike grens ge-elektrifiseer wat uiteindelik tot die hele grens van die plaas uitgebrei sal word. Intussen teel die bokke geweldig vinnig aan, wat verstaanbaar is in die lig van 'n tussenlamperiode van hoogstens 7 maande en die groot aandeel aan meerlinggeboortes. In 2014 is die eerste drieling gebore, en in Augustus 2016 het 'n skilderooi geboorte aan 'n vierling van twee rammetjies en twee ooitjies geskenk. Gelukkig is daar ander ooie wat help soog!

 

   Waterlose toilette (Augustus 2018)
Vir enigiemand wat water wil bespaar of toilette sonder duur rioolaanlegte wil installeer, is hierdie waterlose kompostoilette wat op Deelfontein ontwikkel is en geproduseer word, die antwoord. Dit is moontlik om die toilette in bestaande of nuwe geboue te installeer. Negatiewe lugdruk onder die toilet sorg dat reuke nie ontsnap nie. Die afval word na 'n tydperk van ongeveer een jaar verkomposteer en onskadelik gemaak. Die toilette is oor 'n tydperk van ses jaar ontwikkel en op Deelfontein gebruik. Dit word in beton gegiet en met eposiedverf behandel om 'n gladde en chemies weerstandige oppervlak te verkry.

 

Uitbreiding van die boerdery  (Januarie 2015)

Kort nadat die eerste Nguni-beeste op Deelfontein aangekom het, is die boerderyaktiwiteite uitgebrei om ook inheemse bokke en skape in te sluit. 'n Klein groepie van 13 Damaraskape is vanaf Prieska in die Noordkaap gebring en het intussen reeds tot 'n kudde van omtrent 50 diere aangeteel. Die skape word vir weidingbeheer en vleisproduksie aangehou en is goed aangepas aan die lokale klimaat van die Koepel. As inheemse ras is hulle uiters weerstandig teen siektes en parasiete en benodig minimale sorg. Weens die strawwe roofdierdruk vanaf jakkalse en rooikatte moet die skape natuurlik snags op kraal gebring word, wat nie in hulle natuurlike instink is nie, maar aangemoedig deur byvoedings soos mielies en lek kon hulle koppe gedraai word.

 

Vordering met die saal (Junie 2015)

Na 'n lang tydperk van stilstand in die bouaktiwiteite aan die gehoorsaal op Deelfontein is in die loop van 2015 bouwerk weer hervat. Die ring van oefenkamers om die sentrale saal van 240 vierkante meter nader voltooiing. Die vloere is gegooi, die dakkonstruksie met populiersparre is voltooi, en die finale dakbedekking word voor die koms van die reën beplan. Om die gebou met die omgewing te laat insmelt, word die dakke met gras bedek. Dit isoleer ook optimaal en sal later die ontkieming van gras en ander kruide op die dakke begunstig. Die sentrale saal kry 'n sinkdak omdat die groot spanwydte van 20 meter slegs met 'n ligte konstruksie moontlik is. Voor die gebou word geplavei met groot sementteëls. Die verhoog het al sy sinkdak en selfs sonder dak is die akoestiek reeds al goed.

 

Boerderyaktiwiteite (November 2011)

Deelfontein is 'n plaas van 170ha, en om die veld in 'n goeie toestand te hou, is dit noodsaaklik om dit te bewei. In November 2011  is 'n Nguni-stoetkudde in samewerking met twee boere van die Vredefortomgewing hier gevestig. Op die ou lande, wat sedert ongeveer tien jaar onbewerk is, het pioniergrasse intussen gevestig geraak, en dit is 'n interessante en noodsaaklike uitdaging om goeie weidingsgrasse hier in te voer. Voorts noem veertig bosveldhoenders en 'n Saanen-bok Deelfontein hul tuiste. In lyn met die omgewingsvriendelike filosofie wat die ontwikkeling van die Kunstesentrum ten gronde lê, word voorsien dat die sentrum in die toekoms uit die opbrengs van die plaas voorsien sal word.

 

Vee-hanteringsaanleg (April 2012)

Met die aankoms van die beeste op Deelfontein het dit ook nodig geword om 'n kraal en veehanteringsaanleg te bou. Na internetstudies en die raadpleging van suksesvolle boere in die omgewing, is 'n innovatiewe plan opgetrek wat die sielkunde van die beeste in ag neem en die arbeidsinsette met die hantering minimeer. Die bouwerk het in Februarie 2012 begin en die aanleg is in April voltooi, net betyds vir die dragtigheidsondersoeke. 

 

Houer met instrumente kom op Deelfontein aan (Januarie 2012)

In Desember 2011 is vir 'n tweede maal in Gräfenhausen, Duitsland, 'n houer vir verskeping na Deelfontein gelaai. Die inhoud -- twee pyporrels, twee klaviere, en verskeie ander instrumente -- het in Januarie ongedeerd in Suid-Afrika aangekom en binne 'n week is die groot orrelpositief met 8 registers reeds ingewy. Saam met die bestaande instrumentarium  bestaande uit 'n vleuel, 'n tweemanuaal konsertharmonium met pedaal, en 'n klawesimbel, word hiermee opwindende nuwe moontlikhede vir kursusse, musiekprojekte en konserte op Deelfontein ontsluit.

 

Saal nader voltooing (Julie 2012)

Die Koepel Kunstesentrum beskik teenswoordig oor twee seminaarkamers wat as werksruimtes tydens kursusse en meestersklasse gebruik word. Om groter groepe soos kore en orkeste te kan akkommodeer, word 'n nuwe kompleks bestaande uit 'n saal en verskeie oefenkamers gebou waar voorheen 'n skuur gestaan het. Die saal, met 'n vloeroppervlak van meer as 200 vierkante meter en 'n groot verhoog, sal ook aanwending vind in die maandelikse konserte wat sedert die begin van die jaar in die konsertreeks "Koepel Klassiek" aangebied word. Die mure is reeds tot dakhoogte voltooi en slegs die dakkonstruksie en dak moet nog opgesit word.

 

Forum vir Vroeë Musiek Afrika (Tweede semester 2012)

Die uitvoering van nie-hedendaagse musiek is gebonde aan die musiekvoorstellings en instrumente wat ten tye van die komposisie gegeld het. Tot die vyftigerjare van die vorige eeu was daar min sensitiwiteit vir hierdie feit, en is alle musiek met die praktyke en instrumente van die laat-romantiese era opgevoer. Sedertdien het die vroeë musiek-beweging tot algemene aanvaarding onder die musici en by die konsertpubliek gevorder. In Suid-Afrika is hierdie beweging nog in sy kinderskoene. John Reid Coulter, Hans Huyssen en Gerhard Benadé stel met die Forum vir Vroeë Musiek Afrika 'n podium vir die bekendstelling van musici wat in hierdie gebied aktief is, daar.  In 2012 word vier kursusse in Vroeë Musiek aangebied.

 

Antoinette Lohmann speel Vivaldi op Aardklop (Oktober 2011)

Die meestersklasse en konserte met die historiese opvoeringspraktyk van barokmusiek as tema het reeds 'n tradisie van drie jaar by die Koepel Kunstesentrum op Deelfontein. In September en Oktober 2010 is 11 konserte by die Aardklop Kunstefees en in Bloemfontein, Johannesburg en Pretoria aangebied, onder andere die opera Acis en Galatea van Händel. In 2011 is tydens die Barokprojek twee konserte uit Vivaldi se Vier Seisoene deur die bekende Nederlandse violiste Antoinette Lohmann uitgevoer, en kantates van Händel deur die Kaapse sopraan Elsabe Richter. Die konserte is met groot geesdrif deur die gehore ontvang.

 

Duitse houtblasers speel in die reeks "Koepel Klassiek" (Februarie 2012)

Die duitse houtblaastrio "Trio d'anches Würzburg", bestaande uit Jochen Müller-Brincken (hobo)Manfred Lindner (klarinet) en Albrecht Holder (fagot) het tydens hulle konsertreis in Suid-Afrika aan die Koepel Kunstesentrum meestersklasse aangebied en 'n sondagkonsert in die konsertreeks by Deelfontein gespeel. Hulle program van werke van Mozart, Beethoven en Ibert het groot byval by die gehoor gevind. Die trio het ook in Kaapstad by die Hugo Lambrechts-sentrum meestersklasse aangebied, en 'n konsert in die Enoch Sontongasaal in Pretoria.

 

Bergfietsroete op Deelfontein

Die bergfietsroete op Deelfontein is intussen stewig in die wedrenkalender ingeburger, met vier wedrenne in 2012. Daar word vir alle fietryers voorsiening gemaak, van diegene wat die natuurskoon van die Koepel se bosveld rustig op die fiets wil geniet, tot ernstige ryers wat uitdagende tegniese roetes as oefengeleentheid soek. Die roete bestaan uit 'n netwerk van fietspaadjies wat 'n wye spektrum van moeilikheidsgrade dek, van ekstreem tegniese en steil bergtrajekte tot skilderagtige paaie in die vallei, en bestaan uit 'n goed gebalanseerde kombinasie van plaaspaaie en enkelspoorpaaie. Die fasiliteite sluit wasgeriewe, braaiplek, 'n groot 15m swembad en 'n sauna in.

 

'n  Orrelpositief vir historiese uitvoerings (Januarie 2012)

Die nuutste toevoeging tot die musikale infrastruktuur van die Koepel Kunstesentrum is 'n orrelpositief met drie registers. Die orrel is deur Markus Bauer in Duitsland gebou en beskik oor 'n enkele manuaal en drie registers: Gedackt 8', Rohrflöte 4', Principal 2'. Nadat 'n transponeerbare klawerbord ingerig is, sal dit vir uitvoerings met historiese instrumente gebruik kan word, en die vervoerbaarheid maak dit moontlik om nou ook 'n orrel in die kontinuogroep vir die uitvoerings wat vanuit Deelfontein georganiseer word, in te sluit. Die inwyding van die orrel sal tydens die barokprojek met die besoekende Oostenrykse barokorkes L'Orfeo plaasvind. Konserte sal op Deelfontein en in Potchefstroom, Johannesburg en Pretoria  plaasvind.