Koepel Kunstesentrum

Program 2020

7 - 16 Februarie 2020 Seminaar vir koor en orkes met die Magnificat van JS Bach, gelei deur Norbert Brandauer (Oostenryk). Inligting hier

Julie 2020 Kamermusiekwerkswinkel gelei deur Antoinette Lohmann (Amsterdam).

2 - 11 Oktober 2020 Seminaar vir koor en orkes met sewentiende eeuse musiek, gelei deur Ensemble Viatoribus (Basel).

November 2020 Sangseminaar vir koor en continuo met werke van die Bachfamilie, gelei deur Jörn Boysen (Nederland).