Vriende van Deelfontein

 

Word 'n vriend -- Deelfontein het jou hulp nodig!

Die idee        Op Deelfontein, 'n afgeleŽ plaas in die ongerepte berglandskap van die Vredefort Koepel, ontstaan met privaatfondse sedert 2005 'n sentrum vir die aanbied van  kursusse, musiek-, kuns-, en handwerkseminare, en enige groepsaktiwiteite waar effektiewe konsentrasie op 'n gemeenskaplike doelwit nodig is. In die hedendaagse samelewing met sy vinnige tempo en vol programme, is stilte, afsondering, en natuurskoon kosbare hulpbronne; salf vir die siel, wat effektiewe leerervarings moontlik maak en die geleentheid bied om broodnodige afstand van, en vars perspektiewe op die lewe te vind.

Die filosofie         Die grondslag vir die ontwikkelings op Deelfontein - hetsy of dit die oprigting van geboue, uitlÍ van stap- of fietsroetes, aanbou van groente en vrugte, of die vestiging van kuddes van bokke, skape en beeste is - is omgewingsvriendelikheid, volhoubaarheid, eenvoud, en holisme. Die besoeker of kursusganger gebruik nie net die lokale vir 'n beperkte doel nie, maar word deel van 'n omgewing wat in vele fasette uitdagings bied: Intellektueel, fisies, sosiaal en esteties; 'n totale belewenis. "Deelfontein" beteken 'n bron waaruit almal kan put.

Die behoefte       Die kunstesentrum op Deelfontein is gevestig om aan die behoefte aan bekostigbare fasiliteite en opleiding in die musiek- en kunstesektore te voldoen. Net soos klassieke musiekuitvoerings nooit kostedekkend is nie, kan die teikenmark vir die opleiding wat hier aangebied word, nie die uitgawes dek nie: Nie die lopende koste nie, en veel minder nog die kapitale beleggings wat nodig is om die fasiliteite op te rig. Sekere sektore, soos musiekonderrig vir kinders en studente, sal nooit kostedekkend wees nie; ander, soos VroeŽ Musiek in Suid-Afrika, moet beskerm word tot dit wasdom bereik. Om die onherstelbare verarming van ons kultuurlewe te verhoed, is vÍrsiende ondersteuning nodig.

Die moontlikhede      Word 'n Vriend van Deelfontein. Daar is verskillende maniere om te help:

  • Ondersteun as konsertganger ons uitvoerings.

  • Nie-geldelike hulpverlening op vele gebiede: Medewerking op die plaas, konsertreklame, ens.

  • FinansiŽle ondersteuning in ruil vir toekomstige gebruik van die fasiliteite.

  • Skenkings sonder voorwaardes, anoniem of met erkenning.

Sluit aan by die Vriende van Deelfontein! Stuur vandag nog 'n epos aan gerhard@deelfontein.co.za.

Bankbesonderhede

  • ABSA spaarrekening FONSPARTIT 9224520633, met verwysing "Skenking Deelfontein"

  • Sparkasse Pforzheim-Calw: IBAN  DE11 6665 0085 0002 1594 14  BIC   PZHSDE66XXX  met verwysing "Skenking Deelfontein"